Auf Lager

MC4 -1000

3,45 € 3,00 €
inkl. MwSt

Solar PV Stecker Typ MC4 - 1000V

Set/ ein Paar (positiv + negativ)

_______________________________

Solar PV Connector Typ MC4 - 1000V

Set/ one Pair (positiv + Negativ)