Auf Lager

MC4 -1500

4,64 € 4,50 €
inkl. MwSt

Solar PV Stecker Typ MC4 - 1500V

Set / ein Paar (positiv + negativ)

______________________________

Solar PV Connector Typ MC4 - 1500V

Set/ one Pair (positiv + Negativ)